Kamera on-line

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Szczegółowe informacje: http://www.polskawschodnia.gov.pl

 

×

Zapisz się do newslettera