Kamera on-line

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, który gwarantuje środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Program zapewnia środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą także działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich.

Szczegółowe informacje:
http://www.popt.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera