Kamera on-line

Biznes, samorząd, nauka – konferencja w Zakrzowie

Wzmocnienie współpracy szkół z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami było jednym z głównych celów konferencji naukowej zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Zakrzowie. Jej adresatami byli pracodawcy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów gminnych.

- Świat technologicznie idzie do przodu, trzeba ciągle inwestować w nową aparaturę, aby młodzież mogła się uczyć na nowoczesnym sprzęcie. Cieszy obecność marszałka, ponieważ chcemy się zorientować, jaki będzie podział środków z nowej perspektywy na szkolnictwo zawodowe – mówiła dziennikarzom starosta Małgorzata Tudaj.

- Edukacja zawodowa  musi uwzględniać potrzeby lokalnego rynku pracy, koniec z produkowaniem młodych bezrobotnych – zaznaczył marszałek Andrzej Buła, który obok starosty Małgorzaty Tudaj otworzył konferencję.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski stara się sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek pracy, dlatego tylko w przeciągu ostatnich kilku miesięcy – przy wsparciu finansowym samorządu powiatowego - oddano do użytku szereg nowoczesnych pracowni. Absolwenci szkół średnich mają więc okazję do nauki na taki sprzęcie, jaki później będą mieć do dyspozycji w zakładzie pracy.

Podczas panelu swój głos zabrali przedsiębiorcy – reprezentanci znaczących i największych firm w regionie.  

Naszą rolą jest zachęcanie młodych ludzi do nauki przedmiotów ścisłych, dla nas są to kandydaci do pracy, a z drugiej strony budujemy konkurencyjność regionów i powiatów – mówił Adam Leszkiewicz, prezes ZAK S.A.

Na zaproszenie licznie odpowiedzieli właściciele firm, samorządowcy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i uczelni wyższych.

Konferencję współorganizowało kędzierzyńskie starostwo, a patronat nad nią objął Marszałek Województwa oraz Opolska Kurator Oświaty.

AL

Biznes, samorząd, nauka – konferencja w Zakrzowie1.jpeg

Biznes, samorząd, nauka – konferencja w Zakrzowie2.jpeg

Biznes, samorząd, nauka – konferencja w Zakrzowie3.jpeg

Biznes, samorząd, nauka – konferencja w Zakrzowie4.jpeg

Biznes, samorząd, nauka – konferencja w Zakrzowie5.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera