Kamera on-line

Klasyfikacja ostrzeżeń meteo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych
stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB

Zjawisko

Stopień zagrożenia

Kryteria

Silny wiatr

1

 

 

54 km/h

tj.15 m/s

lub

w porywach 72 km/h

tj. 20 m/s

 

2

 

72 km/h

tj. 20 m/s

lub

w porywach 90 km/h

tj. 25 m/s

 

 

3

Vśr>90 km/h

tj. Vśr>25 m/s

lub

w porywach V>115 km/h

tj. V>32 m/s

Oblodzenie

1

 

 

Spadek temperatury powietrza <0°C powodujący
na przeważającym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni
po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

 

2

 

Nie stosuje się

 

 

3

Nie stosuje się

Przymrozki

1

 

 

Zmiana temperatury powietrza na wysokości 2 m n.p.g. z dodatniej na ujemną w okresie wegetacji na wiosnę, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) temperatura minimalna na wysokości 2 m n.p.g.

Tmin.<0°C

b) średnia temperatura dobowa:

 

2

 

Nie stosuje się

 

 

3

Nie stosuje się

Roztopy

1

 

 

Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

1) a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T>0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts>=5°C

c) bez opadów

d) na południu kraju brak wiatru fenowego lub

2) a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T>0°C

b)temperatura średnia dobowa

Ts>=1,5°C

c) opady deszczu

R≤10 mm/24 godz.

 

2

 

Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T>0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts>1,5°C

c) opady deszczu

10 mm

 

 

3

Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T>0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts>1,5°C

c) opady deszczu

R>20 mm/24 godz.

Upał

1

 

 

Tmax≥30°C i czas trwania zjawiska 2 lub 3 dni na przeważającym obszarze

 

2

 

Tmax≥30°C i czas trwania zjawiska 4 lub 5 dni na przeważającym obszarze

 

 

3

Tmax≥30°C i czas trwania zjawiska >5 dni na przeważającym obszarze

Silny mróz

1

 

 

-25°C≤Tmin≤-15°C

 

2

 

-30°C

 

 

3

Tmin≤-30°C

Intensywne opady deszczu

1

 

 

Wysokość opadu

30 mm < R < 50 mm

w czasie do 24 godz.

 

2

 

Wystąpienie opadów

50 mm≤R<90 mm

w czasie do 24 godzin

 

 

3

Wystąpienie opadów R>90 mm w czasie do 24 godzin

Opady śniegu

1

 

 

Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 5 cm do 10 cm w czasie do 12 godzin

5 cm≤E<10 cm

lub

przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm w czasie do 24 godzin

10 cm≤E<15 cm

 

2

 

Nie stosuje się

 

 

3

Nie stosuje się

Intensywne opady śniegu

1

 

 

1) Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin

10 cm≤E<15 cm, lub

2) Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin

15 cm≤E≤20 cm

 

2

 

1) Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.

20 cm

2) Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

20 cm

 

 

3

1) Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.

E>30 cm

lub

2) Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

E>50 cm

Opady marznące

1

 

 

Opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu do 12 godzin.

 

2

 

Opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu od 12 do 24 godzin

 

 

3

Opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu powyżej 24 godzin.

Zawieje/zamiecie śnieżne

1

 

 

Zawieje/zamiecie śnieżne - na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) niestabilna pokrywa suchego śniegu

b) wiatr o prędkości

29 km/h

tj. 8 m/s

lub

w porywach 54 km/h

tj. 15 m/s

c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych

 

2

 

Zawieje/zamiecie śnieżne - na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) niestabilna pokrywa z suchego śniegu

b) wiatr o prędkości

Vśr.>40 km/h

tj. Vśr.>11 m /s

lub

w porywach V>72 km/h

tj. V>20 m/s

c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych

 

 

3

Nie stosuje się

Silna mgła

1

 

 

Mgła na przeważającym obszarze ograniczająca widzialność od 50 m do 200 m utrzymująca się powyżej 8 godzin

 

2

 

Mgła na przeważającym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 8 godzin

 

 

3

Nie stosuje się

Mgła intensywnie osadzająca szadź

1

 

 

Mgła intensywnie osadzająca szadź, ograniczająca widzialność od 50 do 200 m utrzymująca się powyżej 8 godzin

 

2

 

Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 8 godzin

 

 

3

Nie stosuje się

Burze/ Burze z gradem

1

 

 

Burze z opadami deszczu

20 mm

możliwe opady deszczu do 40 mm w okresie trwania zjawisk burzowych

lub porywy wiatru

72 km/h

tj. 20 m/s

 

2

 

Nie stosuje się

 

 

3

Nie stosuje sie

Silne burze/ Silne burze z gradem

1

 

 

Nie stosuje się

 

2

 

Burze z opadami deszczu

30 mm

możliwe opady deszczu do 60 mm w okresie trwania zjawisk burzowych

lub porywy wiatru

90 km/h

tj. 25 m/s

 

 

3

Burze z opadami deszczu

R>50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych

lub porywy wiatru:

V>115 km/h

tj.>32 m/s

Wyjaśnienie skrótów użytych w tabeli:

Vśr - średnia prędkość wiatru (w treści ostrzeżenia w km/h)

V – prędkość wiatru w porywach (w treści ostrzeżenia w km/h)

R - suma opadów

E – przyrost grubości pokrywy śnieżnej

T – temperatura powietrza

Tmax – temperatura maksymalna

Tmin – temperatura minimalna

Ts – temperatura średnia dobowa

 

×

Zapisz się do newslettera