Kamera on-line

Sytuacja na rzece Odrze - sprawdź sam!

  • Polski serwis internetowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (www.pogodynka.pl)

    Dzięki rozbudowanemu systemowi telemetrycznemu umożliwia śledzenie aktualnej sytuacji hydrologicznej w zlewni górnej i środkowej Odry w Polsce, od wodowskazu w Chałupkach aż do ujścia rzeki Bóbr w Krośnie Odrzańskim.

    http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Odra_do_Bobru

 

  • Czeski serwis internetowy Dorzecze Odry – Przedsiębiorstwo Państwowe (www.pod.cz)

    Pozwala śledzić odczyt telemetryczny stacji pomiarowych zlewni Odry w Czechach, z jej najważniejszymi dopływami w kraju morawsko-śląskim rzeką Opawą i Ostrawą. Ze względu na zagrożenie powodziowe dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego najistotniejsze są wskazania wodowskazów: Bohumin, Vernovice, Ostravice, Svinov, Odry.

    http://www.pod.cz/portal/sap/cz
×

Zapisz się do newslettera