Kamera on-line

Kongres rodzin zastępczych

II Kongres Rodzicielstwa Zastępczego odbył się w Warszawie i zgromadził kilkuset rodziców zastępczych, a także przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w tej dziedzinie.

Nasz powiat reprezentowała starosta Małgorzata Tudaj. Była okazja, aby przeanalizować obecnie funkcjonujący system i zastanowić się nad zmianami.

- Rodzina to taki czuły, skomplikowany organizm. Buduje się z wysiłkiem, starannością, czasem z bólem, częściej z miłością i nadzieją – mówi Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje, która jest ekspertem ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

W kongresie po raz pierwszy wzięła udział Betsy Keefer Smalley z USA, laureatka wielu nagród stanowych i państwowych. Od 43 lat działa w obszarze pieczy zastępczej i adopcji.

Rodzice zastępczy winni odgrywać zasadniczą rolę w doborze rodziny adopcyjnej, do której trafi dziecko, będące dotychczas pod ich opieką. To oni mieszkali z dzieckiem, opiekowali się nim i to oni znają najlepiej jego potrzeby – zaznacza Betsy Keefer Smalley.

Kongresowi patronował Rzecznik Praw Dziecka, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości, Związek Powiatów Polskich oraz Zarząd Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego funkcjonuje 170 rodzin zastępczych.  

AL

 

×

Zapisz się do newslettera