Kamera on-line

W CKPiU oddano do użytku pracownie nowoczesnych technologii. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski kończy realizację dwóch projektów finansowanych z RPO WO 2007-2013

14 czerwca 2013 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na osiedlu Azoty podsumowano i zakończono realizację dwóch projektów, w tym projektu pt. „Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu”, oddając tym samym do użytku trzy innowacyjne pracownie.
Są to w szczególności:
-pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie powstało sześć stanowisk badawczych, na których uczniowie będą mogli poznawać sposoby wytwarzania m. in. energii wiatrowej;
-pracownia automatyki i robotyki, z 6 samodzielnymi stanowiskami montażowo – badawczymi dla stacji dystrybucji, stacji kontroli, stacji obróbki oraz stacji montażu z robotem i stacji sortowania;
-pracownia mechatroniki samochodowej, z 5 zestawami dydaktycznymi z pracującymi silnikami.
 
Podsumowania projektów realizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w tej placówce dokonali wspólnie Starosta Artur Widłak oraz Dyrektor CKPiU Ireneusz Wiśniewski. W swoich prezentacjach opisali genezę przedsięwzięć oraz pomysł na kształcenie w zawodach, które stanowią nowoczesny trend w edukacji. Nawiązali tym samym do osoby Tadeusza Urbańczyka, który jako ówczesny dyrektor placówki rozpoczynał planowanie tych zamierzeń.
Zmieniający się sposób życia, postępująca automatyzacja oraz rosnące ceny nośników energii skłaniają do większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Naprzeciw temu trendowi wychodzi właśnie CKPiU w Kędzierzynie – Koźlu, które od nowego roku szkolnego w najnowocześniejszej pracowni OZE będzie kształcić kadry budujące instalacje związane z wykorzystaniem „zielonej energii”.
 
Całkowita wartość pierwszego projektu to 1 101 096,07 PLN, z czego 935 931,65 PLN pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.
Tego samego dnia podsumowano także zadanie pt. „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych” o wartości całkowitej 197 263,09 PLN, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 164 441,77 PLN z tego samego źródła jak w przypadku projektu poświęconemu nowoczesnym technologiom.

Już od września 2013 roku oprócz kształcenia w trzech pracowniach najnowocześniejszych technologii, uczniowie będą mogli kształcić się w nowej pracowni elektrycznej wyposażonej w 6 stołów montażowych z osprzętem oraz 6 szaf narzędziowych z wyposażeniem, a także w nowej pracowni budowlanej wyposażonej w 6 nowych stanowisk dydaktycznych z pełnym osprzętem.

Wspólne przecięcie wstęgi przez Starostę oraz Dyrektora CKPiU.jpeg
W pracowni automatyki i robotyki.jpeg
Starosta Artur Widłak wita gości uroczystego oddania do użytkowania nowych pracowni CKPiU.jpeg
Goście podziwiają pracownię mechatroniki samochodowej.jpeg
Fragment pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.jpeg
Dr Szczygieł z Politechniki Śląskiej tłumaczy zasady działania pracowni OZE.jpeg
Logosy unijne CKPiU z tekstem kolor.jpeg

×

Zapisz się do newslettera