Kamera on-line

Nie będzie prywatyzacji szpitala

Nie było i nie ma zgody na prywatyzację szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Starosta Małgorzata Tudaj ucina wszelkie spekulacje w tej sprawie.  

Szefowa Zarządu Powiatu jednoznacznie wypowiedziała się w kwestii skomercjalizowania lecznicy.

- Nie ma mowy o prywatyzacji, chcę to jeszcze raz podkreślić – zaznacza starosta Tudaj.

Podczas sesji emocje wzbudziła zmiana w statucie SP-ZOZ. Chodzi o podmiot tworzący placówkę. Do tej pory była to Rada Powiatu, ale sąd stwierdził, że organem tworzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Zmiana jest oczywista i wynika z przepisów ustawy. Jednostką samorządu terytorialnego jest bowiem Powiat, a nie Rada Powiatu. Stąd konieczność uregulowania tego zapisu w statucie szpitala. Nie otwiera to jednak drogi do prywatyzacji, a jedynie porządkuje kwestię prawną.  

szpital w Koźlu, budynek.jpeg

×

Zapisz się do newslettera