Kamera on-line

Młodzi specjaliści od reklamy

W roku szkolnym 2013/2014  w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu odbywały się zajęcia realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu pt. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy wzięli udział w warsztatach pt. „Reklama ambientowa – innowacyjny sposób na reklamę”. Uczestnicy rozpoczęli pracę od wybrania fotografii ciekawych miejsc naszego powiatu, na podstawie których stworzyli w grupach schemat reklamy ambientowej, obejmującej szkice, schematy, logo. Końcowym efektem tych działań był plakat reklamowy wykonany techniką rysunkową, spełniający wszystkie wymogi współczesnej reklamy. Do dalszej obróbki wykonanych prac uczestnicy projektu wykorzystali specjalistyczne graficzne programy komputerowe. Wykonane prace zostały zaprezentowane pozostałym uczniom na zajęciach lekcyjnych i posłużą  jako pomoc dydaktyczna do realizacji zajęć z działu „Media, środki i nośniki reklamy”. Nasi uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach dokonując licznych szkiców i zarysów  do całości projektu. Młodzież tryskała pomysłami i twórczym rozwiązywaniem problemów, wykonała wiele dobrych  szkiców, poznała nowe obszary związane z tworzeniem reklam oraz nabyła umiejętność  pracy w zespole.

„Wizualizacja procesów i aparatów przemysłu chemicznego”. Tą część projektu zrealizowali uczniowie klasy I i II technik technologii chemicznej. Głównym zadaniem beneficjentów było opracowanie z wykorzystaniem technik informacyjnych materiałów promocyjnych (wizytówki, ulotki, broszury) wirtualnych firm produkujących elementy konstrukcyjne, wykorzystywane przy budowie instalacji dla przemysłu chemicznego. Kolejnym etapem postawionym przed uczniami było wykonanie za pomocą aparatu fotograficznego odpowiednich zdjęć aparatury chemicznej, a następnie przy wykorzystaniu programu komputerowego uzyskanie zdjęć w wymiarze 3D. Efektownym zadaniem, które wykonali uczestnicy było zrealizowanie filmu ukazującego budowę i zasadę działania urządzeń przemysłu chemicznego. Materiały będące  efektem końcowym projektu zostaną wykorzystane na zajęciach przedmiotowych jako pomoc dydaktyczna do wizualizacji budowy oraz działania aparatury i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym.

Zainteresowani uczniowie klas trzecich i kształcący się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej brali udział w zajęciach „Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych”. Na pierwszych zajęciach mieli okazję zapoznać się z podstawami algorytmiki i programowania. Dzięki umiejętności programowania uczniowie mogli tworzyć animacje w programie Scratch, który jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących „programistów”. Zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami tego programu, umożliwiło im wykonanie własnej animowanej reklamy wybranego przez siebie produktu. Młodzież wykazała się dużą pomysłowością i wiedzą z zakresu tworzenia reklam.

Podczas drugiej części zajęć poznawali możliwości i zastosowania  programu Prezi, który umożliwia tworzenie atrakcyjnych prezentacji multimedialnych, wykorzystujących grafikę wektorową.  Dzięki temu znajdujące się w niej obiekty można dowolnie przybliżać i oddalać bez utraty jakości wizualnej, co w rezultacie daje wrażenie przestrzenne. W odróżnieniu od prezentacji wykonanych za pomocą PowerPoint, prezentacje wykonane w Prezi nie mają linearnego układu slajdów, lecz układ mapy. W trakcie wyświetlania prezentacji możliwe jest przechodzenie do dowolnych fragmentów tej mapy bez konieczności oglądania prezentacji slajd po slajdzie.

Po zapoznaniu się z narzędziami  programu, uczniowie wykonali reklamę wymyślonego przez siebie produktu oraz ofertę handlową wybranej firmy.

Interesującą formą wcielania w życie głównych założeń projektów było zorganizowanie fakultetów w ramach Nocnego Maratonu Twórczego Myślenia, w trakcie którego realizowane zajęcia przeplatane były grami logicznymi, karaoke, turniejem gier komputerowych oraz degustacją pizzy.

Podsumowaniem omówionych projektów umożliwiających tworzenie różnorodnych form graficznych był udział w warsztatach zorganizowanych w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej.

W trakcie zajęć uczniowie obserwowali w jaki sposób powstaje  ręcznie rysowana grafika przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu,  współtworzyli efekty do ścieżki dźwiękowej, poznali zasady wykorzystywania techniki animacji  zdjęć poklatkowych oraz zobaczyli jak powstaje  grafika i animacja 3D wspomagana technologią cyfrową. Efekty pracy obejrzeliśmy w studyjnym kinie.

Zrealizowane projekty umożliwiły uczniom rozwinięcie swoich zainteresowań, pogłębienie wiedzy oraz zainspirowały ich do tworzenia  autorskich  materiałów reklamowych.

2.jpeg

3.jpeg

8.jpeg

9.jpeg

×

Zapisz się do newslettera