Kamera on-line

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Agnieszka Duranc - kierownik Wydziału
Lilianna Świątkowska - starszy inspektor

ul. Doktora Judyma 5 pok. nr 20 (III piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (77) 405 27 12
e-mail:

Wykazy i ewidencje stowarzyszeń i fundacji: TU

Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych: TU

Konsultacje społeczne: TU

Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne: TU

Zarządzenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń w związku z ustawą z dnia 01 marca 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W załączeniu Zarządzenia wzór OŚWIADCZENIA do wypełnienia (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym):
PDFZarządzenie Nr 58.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. - wersja dostępna cyfrowo.pdf (485,79KB)
PDFZarządzenie Nr 58.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. - skan dokumentu.pdf (1,33MB)
DOCXWzór OŚWIADCZENIA do wypełnienia - do edycji.docx (12,91KB)


Ważne informacje w sprawie nowych obowiązków dla organizacji pozarządowych: TU


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Uchwały i dokumenty: TU

Rada Działalności Pożytku Publicznego (aktualnie niedziałająca) jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej.

Celem RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań  ze sfery pożytku publicznego.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, kadencja  2015-2017: TU


 

×

Zapisz się do newslettera