Kamera on-line

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Agnieszka Duranc - kierownik Wydziału
Lilianna Świątkowska - starszy inspektor

ul. Doktora Judyma 5 pok. nr 20 (III piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (77) 405 27 12
e-mail:

Wykazy i ewidencje stowarzyszeń i fundacji: TU

Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych: TU

Konsultacje społeczne: TU

Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne: TU


Ważne informacje w sprawie nowych obowiązków dla organizacji pozarządowych: TU


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Uchwały i dokumenty: TU

Rada Działalności Pożytku Publicznego (aktualnie niedziałająca) jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej.

Celem RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań  ze sfery pożytku publicznego.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, kadencja  2015-2017: TU


 

×

Zapisz się do newslettera