Kamera on-line

Informacja o projekcie

Logosy unijne Etap I z tekstem.jpeg

 

Nazwa projektu:

            „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I”

Wartość projektu:

            5 517 761,23 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

            4 685 543,76 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

            27 czerwca 2014 r.

Program:

            Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa:

            3 Transport

Działanie:

            3.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie:

            3.1.2 Drogi lokalne

Krótki opis projektu:

            Projekt polega na przebudowie I etapu ciągu dróg lokalnych łączących drogi wojewódzkie 410 i 427/425. Przebudowany zostanie odcinek ponad 3 km drogi od km 9+ 028 do km 12+ 197, tj. od przysiółka Biadaczów i węzła z drogą wojewódzką nr 410 do okolic Urzędu Gminy Cisek.

 

 

×

Zapisz się do newslettera