Kamera on-line

Projekt pn. New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów

Uniwersytet Opolski realizuje projekt pn. New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów w ramach Priorytetu VII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników i osób samozatrunionych dla poprawy jakości świadczonych usług i procesów produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT w firmach z terenu województwa opolskiego. Uniwersytet Opolski organizuje zatem serię szkoleń z zakresu Computer Aided Design, m.in.:

·         szkolenie „Projektowanie w AutoCAD” (zakres: tworzenie dokumentów 2D, modelowanie 3D, modelowanie parametryczne, edycja zaawansowana, Design Center);

·         szkolenie „Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3ds Max” (zakres: mechanizm tworzenia i edycji obiektów w środowisku trójwymiarowym technikami animacji oraz renderingu, mechanizm generowania wizualizacji statycznych i dynamicznych).

Szkolenia przeznaczone są dla osób rozpoczynających pracę w programach CAD oraz dla osób, które potrzebują uporządkować wiedzę. Program szkoleń zawiera pełen zakres merytoryczny szkoleń oferowanych na rynku CAD. Kurs trwa 80 godzin/10 dni. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (AutoCAD) lub w trybie dni pracujących (Autodesk 3ds Max) w godzinach od 8.30 do 15.30. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat Autodesk.

W niniejszym projekcie uczestniczyć mogą osoby samozatrudnione oraz właściciele i pracownicy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z tereny województwa opolskiego. Do udziału w szkoleniach zakwalifikują się wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach: usługowej, budowlanej, drzewnej, metalurgicznej, energetycznej lub chemicznej, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego na terenie województwa opolskiego w ramach Poddziałalnia 8.1.1 w latach 2007–2010r.

Szczegółowe informacje: http://www.autocad.uni.opole.pl/

×

Zapisz się do newslettera