Kamera on-line

Projekt "Samozatrudnienie naszą szansą!”

Projekt "Samozatrudnienie naszą szansą!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2014 do 30.11.2015

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie opolskim przez uruchomienie i prowadzenie 60 działalności gospodarczych.

Projekt skierowany jest do 65 osób (39 kobiet, 26 mężczyzn) zamieszkujących województwo opolskie pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo), które są osobami w wieku 18-30 lat lub osobami niepełnosprawnymi.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
- osoby niepełnosprawne
- kobiety
- osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym
- osoby w wieku 18-24 lata

Samozatrudnienie-consultor.jpegProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

×

Zapisz się do newslettera