Kamera on-line

Spotkanie w sprawie reaktywacji kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej

13 grudnia 2011r.  w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, odbyło się spotkanie w sprawie reaktywacji kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej  w Kędzierzynie-Koźlu.
 
W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele strategicznych firm z terenu powiatu, władze powiatu, miasta, delegaci z Kuratorium Oświaty w Opolu, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu , a także senator Aleksander Świeykowski.
Debata została zainicjowana ze względu na istniejący od pewnego czasu problem na lokalnym rynku pracy, a mianowicie deficyt kadry  z wykształceniem średnim, przygotowanej do podjęcia pracy w obszarze produkcyjnym związanym z chemią. „Szukamy przede wszystkim techników technologów – zaznaczył obecny na spotkaniu wiceprezes zarządu ZAK S.A. Wiesław Skwarko.
 
- Przez ostatnie lata ludzie związani z chemią tracili pracę, stąd przekonanie o braku przyszłości dla chemików w naszym powiecie. Teraz sytuacja się zmieniła, dlatego konieczne jest przełamanie bariery psychologicznej i odbudowanie świadomości wśród mieszkańców, że chemia jest nadal przyszłością tego miasta – mówił starosta Artur Widłak. 
 
Efektem spotkania jest koncepcja projektu obejmującego kwestie prowadzenia i finansowania kształcenia w zawodzie chemika, do 15 grudnia – taki termin wyznaczyło Kuratorium Oświaty, ma być podjęta ostateczna decyzja w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego o ten kierunek.
Ostatni absolwenci technikum chemicznego Sławięcic ukończyli szkołę w 2003 r. Pomimo wielokrotnych prób reaktywacji kierunków chemicznych nie było do tej pory zainteresowania ze strony gimnazjalistów. Rzeczowość , deklaracje, które padły podczas spotkania pozwalają patrzeć optymistycznie w przyszłość. Reaktywacja chemii w Sławięcicach staje się faktem.

DSC03024.jpeg DSC03022.jpeg DSC03018.jpeg


 

×

Zapisz się do newslettera