Kamera on-line

Trwa nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Mając na uwadze Plan pracy Platformy PPP na 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.  Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektu pilotażowego, zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej poniżej.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem, należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DWP Nabór Efektywność Energetyczna.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do  2 września 2014 r.

Udział w naborze oraz wsparcie doradcze dla wybranego projektu pilotażowego są bezpłatne.
W razie pytań prosimy o kontakt:
Ewa Kurdelska,
tel. 22 273 79 60 (lub 22 273 79 50), faks. 22 273 89 15
e-mail:
 

 

Pobierz pliki:

 

×

Zapisz się do newslettera