Kamera on-line

Konkurs dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski do konkursu można składać do 17 września 2014 r.

Poprzez realizację konkursu planowane jest zachęcenie mediów do popularyzowania tematyki Funduszy Europejskich, w sposób odpowiadający potrzebom różnych grup odbiorców: potencjalnych beneficjentów, potencjalnych uczestników dofinansowanych projektów, ogółu społeczeństwa.

Tematyka projektów zgłaszanych do Konkursu musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego w ramach Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Dopuszcza się prezentowanie projektów realizowanych z FE w latach 2007-2013, z zastrzeżeniem, że powinny stanowić jedynie przykłady dla zobrazowania możliwości sięgania po FE w nowym okresie 2014 - 2020.

W ramach tegorocznej edycji konkursu możliwe będzie przygotowanie projektów w zakresie następujących pięciu linii tematycznych:

  • projekty telewizyjne,
  • projekty idea placement w serialach telewizyjnych,
  • projekty radiowe,
  • projekty prasowe,
  • projekty internetowe.

Do udziału w konkursie zaproszeni są nadawcy telewizyjni i radiowi, podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych, producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, wydawcy tytułów prasowych oraz wydawcy portali internetowych.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości od 100 000 do 1 500 000 PLN. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Dotacje_dla_mediow_i_partnerow/Strony/Konkurs_dotacji.aspx
.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/konkurs_dotacji_na_dzialania_informacyjne_funduszy_europejskich_13082014.aspx

×

Zapisz się do newslettera