Kamera on-line

Powiat przyciągnął więcej uczniów

W placówkach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego będzie się uczyć 3249 osób, to o 80 uczniów więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. 307 nauczycieli ma pracować nad przygotowaniem uczniów do rozpoznania własnych talentów, rozwijania zainteresowań, dogłębnego poznania wybranych dziedzin nauki, które pozwolą im na lepsze przygotowanie się do studiowania i zaplanowania swojej przyszłości.

Dziś (29.08) podczas narady oświatowej w starostwie wręczono nominacje dwóm dyrektorom. Zdzisław Krzysztofka został nowym szefem Bursy Szkolnej. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Radłowskiego, któremu dziękowano za dotychczasową pracę. On sam w ciepłych słowach wyraził się o współpracy z władzami powiatu. Z kolei konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych po raz kolejny wygrała Krystyna Gielas, która również odebrała oficjalną nominację na to stanowisko. Poza tym akty mianowania odebrało ośmiu nauczycieli szkół średnich. Słowa uznania skierowano także w stronę Justyny Lubienieckiej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która świętuje 30-lecie pracy. Wszystkim gratulowali: starosta Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman oraz Stefan Wałach z Komisji Edukacji i Promocji Powiatu.

- Będzie to kolejny rok uczenia się według zreformowanych programów w szkołach zawodowych, w których coraz większego znaczenia nabiera praktyczna nauka zawodu, powiązana z rynkiem pracy i jego potrzebami – mówi starosta Małgorzata Tudaj.  

- Uzyskanie solidnego wykształcenia zawodowego razem z wykształceniem ogólnym powinno być dla uczniów gwarancją zdobycia atrakcyjnej pracy – dodaje z kolei Aurelia Stępień, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty.

904 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych uczyć się będzie w 128 oddziałach.

Uczniowie klas pierwszych dokonując wyboru typu szkoły wskazali:

 1. Liceum Ogólnokształcące - 33 % uczniów
 2. Technikum Zawodowe - 50 % uczniów
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową - 17 % uczniów

Co czeka na uczniów w szkołach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego?

Główne kierunki polityki oświatowej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego skupiać się będą wokół priorytetów.

 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki,
 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

Spośród szerokiej oferty kierunków kształcenia uczniom klas pierwszych zaproponowano i jednocześnie dokonano naboru:

 1. W liceach ogólnokształcących:
 • Klasa politechniczna (profil z rozszerzoną matematyką i fizyką)
 • Klasa przyrodniczo-medyczna (profil z rozszerzoną biologią i chemią)
 • Klasa politologiczna (profil z rozszerzoną geografią i wiedzą o społeczeństwie)
 • Klasa humanistyczno-medialna (profil z rozszerzonym językiem polskim i historią
 • Klasa matematyczno-informatyczna
 • Klasa matematyczno-fizycznaszkolnym2014/2015
 • Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
 • Klasa biologiczno-chemiczna
 • Klasa geograficzna i wiedzy o społeczeństwie
   
 1. W technikach zawodowych:
 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik technologii chemicznej
 • technik organizacji reklamy
 • technik obsługi turystycznej
 • technik spedytor
 • technik ekonomista
 • technik fototechnik
 • technik mechatronik
 • technik elektryk
 • technik żeglugi śródlądowej
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik
 1. W zasadniczych szkołach zawodowych:
 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • klasa wielozawodowa - lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, cukiernik.

Wakacje to także czas licznych inwestycji przeprowadzonych w szkołach. Spośród największych warto wymienić:

 1. Zespół Szkół nr 1
 1. termomodernizacja dużej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Termin zakończenia prac we wrześniu.

      2.  Zespół Szkół nr 3

 1. termomodernizacja dachu budynku głównego,
 2. wymiana automatyki pogodowej i obiegów grzewczych wraz z usunięciem  kamienia z kotłów i uszczelnieniem kominów. Termin zakończenia prac na przełomie września i października.  

      3.   Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

 1. modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C – na potrzeby WORD. Termin zakończenia prac  na przełomie września i października.   

      4.    Bursa Szkolna

               a)  pierwszy etap remontu sanitariatów polegający na modernizacji ciągów wentylacyjnych.

      5. Zespół Szkół Specjalnych

               b)  budowa placu zabaw współfinansowanego ze środków rządowego programu „Radosna szkoła” –  termin zakończenia prac we wrześniu.

  6. I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 

           c) remonty wewnątrz budynku.

    foto narada2.jpeg

foto narada.jpeg

×

Zapisz się do newslettera