Kamera on-line

Spotkanie w sprawie utworzenia w Kędzierzynie - Koźlu opieki paliatywnej i hospicyjnej

      W dniu 22 lipca 2013r. w gabinecie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odbyło się z udziałem Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźle spotkanie poświęcone działaniom zmierzającym do utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Świadczenia opieki paliatywnej  i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Opieka paliatywna to realizacja świadczeń medycznych w oparciu o kontrakt z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Opieka hospicyjna to zadanie samorządu gminnego, które może być realizowane przez organizację pozarządową i finansowane z siedmiu rodzajów źródeł pozyskiwania środków, w tym z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Głównym problemem realizacji świadczeń tej opieki to brak wykwalifikowanej kadry lekarsko-pielęgniarskiej wymaganej przepisami prawnymi.
Samorząd powiatowy zgodnie z przepisami prawnymi realizuje zadania ponadgminne.

×

Zapisz się do newslettera