Kamera on-line

Projekt: Innowacyjność kluczem rozwoju

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie pn. „Innowacyjność kluczem rozwoju” realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego na terenie województwa opolskiego. Rekrutacja trwa do 10. września br.  

Celem głównym projektu jest wypracowanie 25 innowacyjnych rozwiązań i zwiększenie potencjału innowacyjnego firm poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Kto może wziąć udział w projekcie? 

- naukowcy (tj. przedstawiciele świata nauki, pracownicy naukowych jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni), którzy wezmą udział w szkoleniach i stażach w firmach;

- pracownicy przedsiębiorstw i firmy z terenu województwa opolskiego z branży: rolno-spożywczej, chemicznej, OZE, którzy wezmą udział w szkoleniach oraz stażach na uczelniach wyższych.

Opis zadań w projekcie:

Zad. 1. Szkolenia i staże pracowników naukowych:

25 pracowników naukowych odbędzie 4-miesięczne staże w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. Na każdego uczestnika przypada 80 godzin miesięcznie.  Na czas trwania stażu pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3500 brutto/brutto za każdy miesiąc odbywania stażu. 

Zadaniem stażystów będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Zanim jednak zaczną pracę, czeka ich obowiązkowe 2-dniowe szkolenie przygotowujące do stażu.

Przedsiębiorstwo przyjmując stażystę zapewnia mu opiekuna stażu. Jego zadaniem jest współpraca z naukowcem przy opracowaniu innowacyjnego rozwiązania oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Opiekun na późniejszym etapie projektu odbędzie staż w jednostce naukowej i będzie współpracować z naukowcem.

Aby przejść rekrutację należy złożyć aplikację wspólną tzn. do projektu mogą zgłosić się pary: naukowiec i przedsiębiorstwo.

Terminy:

Szkolenia: październik 2014 r.

Staże: październik 2014 r. – styczeń 2015 r.

 

Zad. 2. Szkolenia i staże pracowników przedsiębiorstw:

25 pracowników przedsiębiorstw, pełniących wcześniej funkcję opiekuna stażu naukowców, weźmie udział w 4-miesięcznych stażach w wybranej przez siebie jednostce naukowej. Miesięcznie muszą przepracować 40 godzin stażowych, za co otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2000 brutto/brutto za każdy miesiąc odbywania stażu.

Zadaniem pracownika przedsiębiorstwa są dalsze prace nad opracowanym przez pracownika naukowego innowacyjnego rozwiązania.

Przed odbyciem stażu, pracownicy przedsiębiorstw wezmą obowiązkowo udział w 4-dniowym szkoleniu przygotowującym.

Terminy:

Szkolenia: styczeń 2015 r.

Staże: luty - maj 2015 r.

 

Zainteresowani  wzięciem udziału w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

Szczegółowe informacje: http://www.inkubator.uni.opole.pl/show.php?id=51&lang=pl&m=1

 

×

Zapisz się do newslettera