Kamera on-line

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

rozpoczynający się rok szkolny 2013/2014 to początek nauki na kolejnym etapie edukacji dla wielu uczniów i słuchaczy w szkołach naszego powiatu - szkołach, które rozbudzają ciekawość świata i ludzi, rozwijają wielorakie uczniowskie talenty, rozbudzają ambicje, pozwalają spełniać marzenia.  Będzie to czas podjęcia nauki w nowej szkole z nowymi nauczycielami, czas poznania nowych koleżanek i kolegów. Dla innych będzie to kontynuowanie nauki.
Ten nowy rok szkolny - dla uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich ludzi wspierających oświatę - będzie także czasem wytężonej pracy, która zapewne sprawi wiele satysfakcji i przyniesie realizację edukacyjnych zamierzeń. Nasze szkoły są miejscem zdobywania wiedzy, ale także uczenia się szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, współdziałania w zespole ludzi oraz podejmowania ważnych decyzji. Ta codzienna praca i każdy dobry, interesujący dzień w powiatowych kędzierzyńsko-kozielskich szkołach, są bardzo ważne dla przyszłości naszego powiatu, województwa i kraju. Przyczyniają się do dalszego dynamicznego rozwoju oświaty, aktywizacji intelektualnej społeczeństwa dla dobra nas wszystkich.
Szkoła jest miejscem ważnym dla naszych władz samorządowych, którym zależy na dobrym wykształceniu i wychowaniu kolejnych pokoleń. Podjęliśmy działania na rzecz stworzenia jak najlepszych warunków do realizacji zadań edukacyjnych. Przygotowaliśmy nowe pracownie dla kształcenia zawodowego pozyskane z programów unijnych, złożyliśmy akces na udział w nowych projektach, wykonaliśmy kilka ważnych remontów. Otworzyliśmy nowe szkoły, w tym dla dorosłych, nowe kierunki kształcenia i nowe zajęcia sportowe.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób oświata w naszym powiecie będzie w dobrej kondycji.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy uczniom i słuchaczom wielu sukcesów w nauce i sporcie, wytrwałości i wiary we własne możliwości.
 
Nauczycielom, rodzicom i wszystkim, którzy są związani z naszą oświatą życzymy pomyślności, satysfakcji z uczniowskich dokonań, poczucia zawodowego i życiowego spełnienia.
   
                                         Starosta Małgorzata Tudaj z Zarządem Powiatu
                                          Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera