Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski podpisał z Zarządem Województwa Opolskiego umowę finansowania mostu w Cisku

Już nic nie stoi na przeszkodzie aby realizować projekt budowy mostu na rzece Odrze w Cisku. 31 lipca 2013 roku w samo południe Starosta Artur Widłak wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Jakubem Gładyszem i Skarbikiem Wiesławą Trelką podpisali z Marszałkiem Województwa Józefem Sebestą i Wicemarszałkiem Romanem Kolkiem w Złotej Sali Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”. Oznacza to, że odtąd Powiat posiada pełne zabezpieczenie finansowe projektu i może przystąpić do rozliczania już poniesionych wydatków.

Przypomnijmy, że prace na budowie trwają już od maja br. i wykonane zostały już fundamenty palowe pod wszystkie podpory nowej przeprawy. Obecnie trwa zbrojenie filarów podpór na prawym brzegu rzeki i przygotowanie do montażu podpór tymczasowych w nurcie rzeki.

Do września 2014 roku brzegi gmin Cisek i Bierawa połączy nowa przeprawa mostowa, zaprojektowana jako obiekt o długości 180,65 m i szerokości całkowitej 12,75 m.

 
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 oraz środków z Budżetu Państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku.Logosy unijne most z tekstem..jpeg

Podpisanie umowy na budowę mostu w Cisku-6.jpeg
Podpisanie umowy na budowę mostu w Cisku-2.jpeg
Podpisanie umowy na budowę mostu w Cisku-1.jpeg
Podpisanie umowy na budowę mostu w Cisku-4.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera