Kamera on-line

Zawyją syreny

Informujemy, że w dniach 13-14 października 2015 roku, w godzinach pomiędzy 08:00-16:00, odbędzie się ogólnopolskie ćwiczenie obronne RENEGADE SAREX 15/II. W ramach ćwiczenie może zostać przeprowadzona próba systemów alarmowania ludności. Uruchomione zostaną syreny alarmowe na obszarze powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, które wyemitują sygnały: "Ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany w okresie 3 minut" oraz „Odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty". W ww. terminie może również nastąpić przekazanie komunikatów głosowych poprzez syreny elektroniczne.

 

 

×

Zapisz się do newslettera