Kamera on-line

Szkoły Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w projekcie pn. Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy

Trzy placówki oświatowe Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zostały zaproszone do projektu „ Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy”, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, na posiedzeniu w dniu 04.11.2013 r. wyraził zgodę na przystąpienie tych placówek do projektu. Projekt zakłada powiązanie, w większym stopniu, szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. W prezentowanym modelu kształcenia zawodowego, główny nacisk położony ma być na technikum zawodowe, które współpracuje z pracodawcami, z uczelniami, centrami kształcenia praktycznego. Absolwent technikum ma być wyposażony w większe umiejętności praktyczne, ma być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej bądź do założenia własnej działalności gospodarczej i ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach wyższych. Ponadto duży nacisk kładzie się na umiejętność pracy w zespole. W ramach tego projektu, 14 listopada 2013 r., podczas, organizowanego przez Uniwersytet Opolski i Samorząd Województwa Opolskiego, seminarium „Rynek pracy a uczelnie wyższe” dyrektorzy dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego podpisywali umowy o współpracy z uczelniami wyższymi naszego regionu. Dyrektorzy ZSTiO, ZSŻŚ i CKPiU podpisali deklarację współpracy z Politechniką Opolską, którą reprezentował  prof. dr hab.  Krzysztof Malik – Prorektor ds. współpracy i rozwoju. Umowy przewidują m.in. uczestnictwo młodzieży w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice, prowadzenie przez pracowników naukowych politechniki wybranych zajęć w szkole, organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych. Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wpisuje się również w tworzoną na Opolszczyźnie Specjalną Strefę Demograficzną.

DSCF2256.jpeg

DSCF2248.jpeg

DSCF2255.jpeg

DSCF2251 (2).jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera