Kamera on-line

Tak ślubowała sławięcicka "trójka"

Owocna współpraca szkoły, samorządu i biznesu

W Zespole Szkół nr 3 uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, dzięki któremu zostali oficjalnie włączeni do braci szkolnej. Licznie przybyli rodzice i członkowie rodzin ze wzruszeniem wysłuchali tekstu Roty. Uczniowie ślubowali, że nigdy nie splamią dobrego imienia szkoły, a swą postawą i przykładną nauką będą służyć społeczeństwu i Ojczyźnie.

W tej uroczystej chwili towarzyszyli im zaproszeni goście. Do zgromadzonej młodzieży w ciepłych słowach zwróciła się Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego. Życzenia wszelkiej pomyślności, świetnych wyników i spełniania marzeń, młodzież przyjęła gorącymi oklaskami. Starosta podkreśliła, że nauczyciele  włożyli wiele wysiłku w przeprowadzenie rekrutacji, ponieważ tegoroczny nabór jest imponujący. Wspomniała również, że o dobrym poziomie placówki świadczy fakt, że znaleźli się sponsorzy, którzy pomagają w zakupie profesjonalnych pomocy naukowych.

Swoją obecnością zaszczycili szkołę również: Aurelia Stępień, Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty, Krzysztof Kamiński, wiceprezes  Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Monika Ptaszyńska, kierownik Biura Polityki Personalnej Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Dariusz Balicki, dyrektor finansowy i członek zarządu Petrochemii Blachownia S.A, oraz Grzegorz Sabura, główny technolog Petrochemii Blachownia S.A.

Wzruszającą chwilą było wręczenie przez Krzysztofa Kamińskiego stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów trzecich i drugich klas chemicznych. Zdobycie stypendium nie jest prostą sprawą, istnieją jasne kryteria jego otrzymania. Już od pierwszych dni nauki walczą o nie uczniowie. Wysoka średnia to nie wszystko, trzeba jeszcze zdobyć bardzo dobrą ocenę z chemii, przynajmniej dobrą z przedmiotów ścisłych i średnią ocen z przedmiotów zawodowych - minimum 4,50. A jednak  wielu naszym uczniom ta sztuka się udaje.  W tym roku komisja stypendialna Grupy Azoty ZAK S.A. przyznała stypendium 7 uczennicom klas II i III. Należą do nich: Julia Wolny, Agnieszka Żak, Betina Wąsik, Agata Drechsler, Anna Chrin, Anna Bury oraz Barbara Łempicka. Serdecznie gratulujemy stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów.

Krzysztof Kamiński w imieniu zarządu złożył dziewczynom gratulacje, mając nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będzie mógł uhonorować stypendiami również chłopców i żartobliwie prosił, by tegoroczni uczniowie klasy chemicznej nie dali się zdominować na polu nauki swoim liczniejszym koleżankom! Wiceprezes podkreślił znaczenie ścisłej współpracy szkoły z Zakładami Azotowymi, uświadomił zgromadzonym uczniom i ich rodzinom, że absolwenci klas chemicznych będą poszukiwaną grupą zawodową, dlatego Zakłady Azotowe nie szczędzą wysiłków, aby zachęcić  młodzież do podjęcia nauki w Technikum Chemicznym. Aby przyszła kadra była profesjonalnie przygotowana do zawodu, Krzysztof Kamiński wręczył Krystynie Glince – Lewandowskiej, nauczycielowi przedmiotów zawodowych na kierunku technik technologii chemicznej, cenną wirówkę laboratoryjną, która pomoże w nauczaniu tychże przedmiotów.  

Z kolei Dariusz Balicki, przedstawiciel Petrochemii Blachownia S.A. wręczył czek na zakup dygestorium do laboratorium.

- To piękny gest świadczący o współpracy  i pełnym zrozumieniu potrzeb szkoły, która pragnie wykształcić świetnych chemików. Niegdyś właśnie sławięcickie Technikum Chemiczne cieszyło się wysoką renomą i mamy nadzieję, że dzięki pomocy naszych sponsorów będziemy mogli kontynuować te chlubne tradycje – mówiła Beata Lipok, wicedyrektor placówki.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do zwiedzania laboratorium.  

- Pragniemy w imieniu dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego serdecznie podziękować rodzicom, dzięki którym ta uroczystość mogła przebiegać we wspaniałej atmosferze. Wychowawcy klas pierwszych wręczyli swoim uczniom pamiątkowe dyplomy, które zawsze mają im przypominać chwilę ślubowania, a potem przedstawili zebranym grono pedagogiczne – dodaje wicedyrektor Lipok.

Końcowym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia, wykonywane przez uczniów, którzy podjęli naukę w zawodzie fototechnika. To dla szkoły powód do dumy, ponieważ zdołano otworzyć ten kierunek, będąc pierwszymi w powiecie.

Szkoła dziękuje sponsorom, wszystkim zaproszonym gościom, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia i uświetnić swoją obecnością tę wspólną  i ważną dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego uroczystość.

Oprac. AL

ślubowanie3.jpeg

ślubowanie2.jpeg

ślubowanie4.jpeg

ślubowanie5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera