Kamera on-line

Inwestycje powiatu

Trwa aktualizacja....

2021 rok

Zdrowie

Jeden z najnowocześniejszych w regionie ambulansów medycznych dołączył do zespołu ratownictwa w naszym powiecie. Kosztował ponad pół mln zł.

ambu4.jpeg

Szpital powiatowy wykonuje badania w najnowocześniejszej pracowni mammograficznej w regionie, wartej 1 mln 200 tys. zł.

mammo5.jpeg

DROGI

Droga Gościęcin-Karchów w gminie Pawłowiczki przeszła kompleksowy remont.

Droga Gościęcin2.jpeg

Ulica Gazowa w Koźlu i nowe bezpieczne przejścia dla pieszych.

ul. Gazowa pomiędzy skrzyżowaniami (26).jpeg

OŚWIATA

W Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu otwarto Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

szpi5.jpeg

Niepełnosprawni uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu mają znacznie łatwiejszy dostęp na wszystkie kondygnacje szkoły. W placówce otwarto nowoczesną windę dla osób z ograniczeniami w ruchu.

winda2.jpeg

Największa śródlądowa jednostka szkoleniowa w Polsce przeszła solidny remont, który umożliwi jej dalsze poruszanie się po rzekach.

sucharski1.jpeg

TRANSPORT

Dzięki podpisanej umowie zielone autobusy GTV BUS wożą pasażerów i co ważne uczniów z gmin powiatu do szkół ponadpodstawowych w Kędzierzynie-Koźlu.

GTV.jpeg

Sport i rekreacja

Rewitalizacja przystani "Szkwał" trwała kilka miesięcy. By mogła się ona odbyć konieczne jednak były pieniądze z zewnątrz, dlatego starostwo dużo wcześniej postarało się o środki unijne i zaraz potem rozpoczęło procedury przetargowe.

Szkwał.jpeg

2019 rok

Bezpieczeństwo

Nowoczesne wozy dla strażaków za 3 mln zł

straż1.jpeg

Zdrowie

Umowa szpitala z Opolskim Centrum Onkologii

umowa1.jpeg

Rekordowe zaufanie dla kozielskiej urologii

uro1.jpeg

Drogi

Wiadukt w Rogach pogłębiono o pół metra, teraz przejadą tam cięższe pojazdy

rogi2.jpeg

2017 rok

Szpital

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

7.jpeg

10.jpeg

3.jpeg

2.jpeg

8.jpeg

9.jpeg

Drogi, oświata, ochrona środowiska

5.jpeg

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

1.jpeg

2.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

8.jpeg

9.jpeg

10.jpeg

2016 rok

Szpital

400 tys. zł kosztował najnowszy sprzęt do rozbijania kamieni nerkowych.

urologia5.jpeg

100 tys. zł kosztował mammotom, specjalistyczne urządzenie do usuwania zmian w piersiach.

doktor-Elżbieta-Łuczyńska-kierownik-zakładu-radiologii-z-Centrum-Onkologii-w-Krakowie-mammotom-sp-zoz-kędzierzyn-koźle-Mariola-Adamska-Cholaś-1.jpeg

100 tys. zł kosztowało specjalistyczne urządzenie do leczenia bezdechu sennego i chrapania, które trafiło na oddział laryngologii.

duszel2.jpeg

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu wzbogacił się o kolejną specjalistyczną aparaturę. Służy do terapii ciśnieniowej ostrych i przewlekłych ran po urazach. Vacuum kosztowało 40 tys. zł.

Maciej Sławski.jpeg

Drogi

3 mln zł kosztowała przebudowa ul. Mostowej.

otwarcie mostowej1.jpeg

Kilkaset tys. zł kosztowały remonty pięciu najważniejszych chodników w mieście, na zdjęciu al. Partyzantów.

chodnik Partyzantów1.jpeg

Powiat udzielił gminie Kędzierzyn-Koźle pomocy finansowej w kwocie 630 tys. zł, w formie dotacji celowej na rozbudowę al. JPII w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei w wieloletniej prognozie finansowej ujęto podobną dotację na to samo zadanie, która wynosić będzie ponad pół mln zł. Zostanie udzielona gminie w 2017 r.

DSC_0747.jpeg

Podczas sesji zdecydowano o przeznaczeniu 100 tys. zł na dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie akwenu Dębowa.

sciezka-1.jpeg

100 tys. zł kosztowała nowa nawierzchnia w Mierzęcinie w gminie Pawłowiczki. Zmodernizowano też trzy drogi w Roszowicach, Grzędzinie i Grudyni Wielkiej za kilkaset tys. zł. Nowe parkingi powstały przy ul. 1 Maja oraz Fredry w Kędzierzynie-Koźlu.

nowe drogi 1.jpeg

Oświata

Powiat zdobył ponad 3 mln zł na realizację jednego z największych projektów edukacyjnych na Opolszczyźnie, to najnowsze pracownie dla uczniów.

pracownia1.jpeg

Kilkudziesięciu uczniów nagrodzono stypendiami starosty za świetne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

najlepsi4.jpeg

Inspektor – to nowy nabytek Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. To mniejsza jednostka niż Major Sucharski, co pozwoli uczniom na zdobycie nowych umiejętności.

łódź2.jpeg

W Bursie Szkolnej na drogach ewakuacyjnych wykonano instalację oświetlenia awaryjnego, wyposażono obiekt w urządzenia zapobiegające zadymieniu, odbudowano klatkę schodową oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowe.

bursa.jpeg

Administracja

Na 468 tys. zł wyceniono remont dachu głównej siedziby starostwa powiatowego.

dach1.jpeg

Środowisko

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło drugi etap zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wydano ponad 55 tys. zł, a specjalistyczna firma wywiozła łącznie ponad 150 ton tego szkodliwego dla zdrowia materiału.

azbest.jpeg

Budynki

Zakończył się remont dachu zabytkowego mauzoleum – grobowca rodziny Reibnitzów w Miejscu Odrzańskim w gminie Cisek. Modernizacja dachu rozpoczęła się na początku kwietnia i kosztowała ponad 60 tys. zł, z tego blisko połowa to środki z budżet powiatu.

kapliczka7.jpeg

2015 rok.

Drogi

Kapitalny remont ul. Krzywoustego na os. Piastów w Kędzierzynie kosztował niecały 1 mln zł.

Krzywoustego jak nowa5.jpeg

Niecałe 1,5 mln zł kosztował remont pierwszego odcinka ulicy Mostowej w Kędzierzynie.

remont1.jpeg

Drugi etap remontu drogi w Karchowie (gmina Pawłowiczki) w sumie za 2 mln zł.

karchów2.jpeg

Za niespełna 6 mln zł zmodernizowana została nawierzchnia od miejscowości Cisek przez Roszowicki Las do samych Roszowic.

Droga Cisek1.jpeg

Grudyna, Bierawa, Długomiłowice, Grzędzin - remonty nawierzchni kosztowały kilkaset tys. zł.

Ulica Mickiewicza po przebudowie.jpeg

Na drodze do nowego mostu w Cisku stanęła tablica otrzegawcza dla kierowców z pomiarem prędkości.

tablica ok.jpeg

Oświata

Kilkadziesiąt tys. zł kosztowały nowe mundury dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.

mundury.jpeg

W I LO zaczęła działać klasa sportowa pod patronatem ZAKSY.

klasa1.jpeg

Major Sucharski. Jedna z największych jednostek szkoleniowych w Polsce została zmodernizowana. Powiat za remont zapłacił 366 tys. zł.

Sucharski1.jpeg

Na przystani Szkwał w Koźlu ruszyła nowa baza noclegowa i kajakowa.

Szkwał.jpeg

Niespełna 600 tys. zł kosztował remont Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

dach1.jpeg

120 tys. zł kosztował remont Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

CKPIU po remoncie.jpeg

Służby mundurowe

Zakup nowoczesnych wozów dla policji kosztował 140 tys. zł.

wozy1.jpeg

Niecałe 1,5 mln zł kosztowała termomodernizacja budynków straży pożarnej.

termostraż3.jpeg

Szpital

Kilkaset tys. zł kosztował nowy sprzęt, który trafił na oddział okulistyki.

szkaradek.jpeg

56 tys. zł kosztował nowy sprzęt do rehabilitacji pacjentów na oddziale neurologii.

neuro1.jpeg

Nowa szkoła rodzenia w SP-ZOZ

szkoła.jpeg

80 tys. zł kosztowała platforma dla niepełnosprawnych w przychodniach specjalistycznych.

platforma.jpeg

 

2014 rok.

Filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na os. Azoty. Koszt łączny 1,5 mln zł. (Niespełna 400 tys. zł z budżetu powiatu).

word1.jpeg

Rewitalizacja parku na placu Wolności w Kędzierzynie. Ponad 600 tys. zł.

skwerek1.jpeg

Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian starostwa, gdzie znajduje się magazyn przeciwpowodziowy oraz archiwum. Koszt 50 tys. zł.

Roboty wokół starostwa.jpeg

Drogi
Most w Cisku. 20 mln zł.

20 mln zł most.jpeg

Remont al. Lisa na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu. Razem z modernizacją ostatniego fragmentu koszt ponad 3 mln zł.

al. Lisa za 600 tys. zł.jpeg

Remont drogi Cisek-Biadaczów w stronę nowego mostu. 4 mln zł.

4 mln zł Cisek Biadaczów.jpeg

Remont drogi w Karchowie, gmina Pawłowiczki. Koszt: 500 tys. zł.

Droga w Karchowie.jpeg

Droga pomiędzy Grudynią Małą a Wielką, gmina Pawłowiczki. Koszt: 280 tys. zł. 

Droga w Grudyni.jpeg

Remont ul. Mickiewicza w Bierawie. Koszt: 700 tys. zł. Inwestycja zakończona pod koniec 2013 roku.

Ulica Mickiewicza po przebudowie.jpeg

Nowa droga w Kamionce, gmina Reńska Wieś. 600 tys. zł.

400 tys. zł kamionka1.jpeg

Nowy parking za Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej w Koźlu. 80 tys. zł.

Parking za geodezją.jpeg

Remonty chodników w powiecie. Kwota ponad 400 tys. zł. Na zdjęciu chodnik przy ul. Kochanowskiego w Koźlu.

Chodnik prz ul. Kochanowskiego w Koźlu.jpeg

Poniżej remontowany chodnik na odcinku ponad 1 km w Ucieszkowie, gmina Pawłowiczki.

Remont chodnika w Ucieszkowie..jpeg

Chodnik przy ul. Wojska Polskiego. Wartość robót to kilkadziesiąt tysięcy zł.

chodnik na Wojska Polskiego.jpeg

W listopadzie zakończy się remont ostatniego fragmentu al. Lisa na os. Piastów. Remont warty około 1 mln zł. Wysztkie etapy pochłonęły 3 mln zł.

al. Lisa.jpeg

Służba zdrowia

Lądowisko dla smigłowców LPR-u na kozielskiej wyspie. 1 mln zł.

inwest 1 mln zł lądowisko.jpeg

Nowy oddział neurologii z pododdziałem udarowym. 1 mln 400 tys. zł. Dodatkowo 400 tys. zł na nowy sprzęt dla oddziału.

oddział1.jpeg

Nowy sprzęt dla szpitala. Koszt: 750 tys. zł.

750 tys. zł sprzęt okulistyka.jpeg

fotele.jpeg

DSC_0052.jpeg

DSC_0074.jpeg

Powiat przekazał budynek na organizację hospicjum. Obiekt wyceniony na 730 tys. zł.

750 tys. zł hospicjum.jpeg

 

Oświata

Pracownia dla uczniów Zespołu Szkół nr 1. Koszt: 260 tys. zł.

260 tys. zł .Budowlanka pracownia.jpeg

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koźlu. 323 tys. zł

budowlanka1 323 tys. zł.jpeg

Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty. 146 tys. zł.

Termomodernizacja Azoty 146 tys. zł.jpeg

Plac zabaw w Zespole Szkół Specjalnych. 120 tys. zł.

zabaw1 120 tys. zł.jpeg

Pracownia w ZSTiO na os. Azoty. 120 tys. zł.

120 tys. zł pracownia ZSTiO.jpeg

Pracownia w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. Koszt: 140 tys. zł.

140 tys. zł pracownia żegluga.jpeg

Termomodernizacja dachu w Zespole Szkół nr 3 na os. Sławięcice. Koszt: 100 tys. zł.

Termo dach sławięcicie.jpeg

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera