Kamera on-line

Dzień Ratownictwa Medycznego

Święto ustanowione zostało w 2006 roku, ale już na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości obchodzonych przez pracowników służby zdrowia.

Praca ratowników medycznych wymaga szczególnych zdolności. Opanowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz ludzkimi emocjami – to tylko niektóre z nich.

Życzymy, aby Wasza praca przynosiła Wam wiele satysfakcji. Niech każdy dzień – mimo, że często wypełniony dramatycznymi zdarzeniami – był dla Was źródłem osobistego spełnienia.

Z najlepszymi życzeniami,

Małgorzata Tudaj, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

oraz Józef Gisman, Wicestarosta Powiatu wraz z Członkami Zarządu.

Piotr Jahn, Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi.

 

×

Zapisz się do newslettera