Kamera on-line

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

                 Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych

                                                                   w

                                        powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

 

Szanowni państwo!

Zawód nauczyciela to przede wszystkim misja. W obecnych czasach, wciąż zmieniającym się świecie, dbałość o młode pokolenie nabrała zupełnie innego wymiaru. Świetnie potraficie radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Przy tym nie brakuje Wam wiedzy i otwartości na świat. Doceniają to nie tylko uczniowie, ale także rodzice, którzy bardzo często widzą w Was tych najważniejszych wychowawców, mających bardzo istotny wpływ na kształtowanie postawy dzieci i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że kolejne lata przyniosą wiele sukcesów we wspólnym budowaniu szkolnictwa w naszym powiecie. Niechaj szkoły ponadgimnazjalne nadal zmieniają się na lepsze, a Wasz trud i poświęcenie zyskuje uznanie wśród uczniów.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 

                    Małgorzata Tudaj, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

                                                                    oraz

                    Józef Gisman, Wicestarosta Powiatu wraz z Członkami Zarządu.

                       Piotr Jahn, Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi.

×

Zapisz się do newslettera