Kamera on-line

Partnerskie spotkanie zarządów powiatów

Przede wszystkim oświata

Tematy oświatowe dominowały podczas wyjazdowego posiedzenia zarządów powiatów. Powiat Raciborski jest oficjalnym partnerem starostwa w Kędzierzynie od 2005 roku.

Samorządowcy spotkali się w Rudach (Powiat Raciborski), by omówić sprawy szkolnictwa. Udano się m.in. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zwiedzono internat, warsztaty oraz niedawno oddane do użytku zadaszone boisko z syntetyczną nawierzchnią. Było o czym mówić, ponieważ w mijającym roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zmodernizował swoją bazę oświatową. Mowa nie tylko o znaczących inwestycjach w budynkach szkolnych, ale także kwestiach promocyjnych oraz związanych ze współpracą z licznymi przedsiębiorstwami różnych branż.  

Małgorzata Tudaj oraz Adam Hajduk, włodarze partnerskich powiatów wymienili wiele uwag i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania obu samorządów w zakresie polityki oświatowej. Rozmawiano również o zrealizowanych naborach do placówek. Przypomnijmy, w tym roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przyciągnął do szkół średnich większą liczbę uczniów, a od listopada egzaminy na prawo jazdy będą odbywały się w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty. Co ważne, o kursy pyta wielu młodych mieszkańców powiatu raciborskiego.

Przyszła też pora na wizytę w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie rozmawiano o działalności leśników. Samorządowcy udali się w miejsce pamiętnego pożarzyska z 1992 roku. Wiele mówiono również o formach ochrony lasów oraz rodzajach zagrożeń, które mogą się na ich terenie pojawić.

zarzady2.jpeg

zarzad3.jpeg

zarzady5.jpeg

zarządy1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera