Kamera on-line

Szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 03 października 2013 roku, w Sali Nr 5 Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźla, Plac Wolności 13, w godz. od 10:00 do 13:00 odbędzie się darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Aby zgłosić się na szkolenie, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres lub faksem pod numer (77) 4429310 do dnia 01 października 2013 roku.
Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń. W razie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429355, 4429357 lub .
 
Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
 
 
·      Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.
·      Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
·      Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.
·      Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.

DOCXKARTA ZGŁOSZENIA W RAMACH ZADANIA..docx (18,67KB)

×

Zapisz się do newslettera