Kamera on-line

Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Opolu, w sprawie opolskiej strefy demograficznej

Starosta Małgorzata Tudaj uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w dn. 17 września 2013 r. Wizyta miała miejsce w Filharmonii Opolskiej i poświęcona była opolskiej strefie demograficznej, podpisane zostało  także porozumienie Marszałka Józefa Sebesty z 46 gminami Opolszczyzny w sprawie „opolskiej karty rodziny i seniora”. Prezydent odniósł się z wielkim entuzjazmem dla podjętych na Opolszczyźnie inicjatyw, wyraził także swoje pełne poparcie dla obranych kierunków polityki społecznej w naszym regionie.

×

Zapisz się do newslettera