Kamera on-line

III konferencja odrzańska pn. Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności

Starosta Małgorzata Tudaj weźmie udział w konferencji, w dn. 19 września 2013 r., która odbędzie się w Sławęcicach. Spotkanie poświęcone będzie wpływowi rzeki Odry na rozwój gospodarczy i przyrodniczy regionu w perspektywie dzisiejszej i przyszłościowej, oraz jej wpływowi na życie mieszkańców w kontekście uwarunkowań historycznych i perspektyw na przyszłość.  

 
I. Część: Wpływ Odry na rozwój gospodarczy i przyrodniczy regionu – dziś i jutro
10.25-10.40 Przemysław Daca, Perspektywy modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce w świetle rządowych planów i dokumentów strategicznych.
10.40-10.55 dr Bogdan Tomaszek, Joanna Przybyszewska, Odra jako zintegrowany obszar rozwoju i absorpcji funduszy w perspektywie lat 2014- 2020 Unii Europejskiej – poziom strategiczny i operacyjny.
10.55-11.10 Janusz Bialic, Jarosław Jurkowski, Stocznie na górnej i środkowej Odrze pozytywny wpływ na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
11.10-11.25 Janusz Przybyła, Joachim Kubica, Specjalistyczny port rzeczny Grupy FAMET w Opolu- ważne dopełnienie łańcucha produkcji zaawansowanych wyrobów dla energetyki. 11.25-11.40 Marek Lityński, Polska przystań wodna – wczoraj i dziś,
11.55-12.10 Sebastian Gałosz, dr Bogdan Tomaszek, Efekt synergii i oddziaływania portu kozielskiego na rozwój regionu.
12.10-12.25 dr Jan Pyś, Znaczenie dla rozwoju regulacji Odrzańskiego Systemu Wodnego. 12.25-12.40 prof. PO dr hab. inż. Adam Rak Społeczno-gospodarcze , turystyczne i środowiskowe uwarunkowania modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej,
12.40-12.55 dr inż. Jan Bondaruk, dr Łukasz Pierzchała, Zbiornik w Kotlarni - powstawanie nowego ekosystemu.
II. Część: Wpływ Odry na życie mieszkańców - historia i perspektywy na przyszłość
13.05-13.20 dr Marcin Böhm, Piastowie Śląscy wobec żeglugi odrzańskiej od XIII do XV wieku – raz jeszcze o średniowiecznym wykorzystaniu Odry i jej dopływów.
13.20-13.35 dr Mariusz Sawicki, Odra i miasta nadodrzańskie we wspomnieniach Teodora Billewicza i Karola Stanisława Radziwiłła.
13.35-13.50 mgr Robert Słota, Twierdze nadodrzańskie.
13.50-14.05 mgr Marcin Sroka, Stocznie rzeczne na Odrze- historia i rzeczywistość.
14.05-14.20 mgr Arleta Ciupińska, Odra w historiografii polskiej i niemieckiej.
14.20-14.30 Tomasz Wantuła – prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle, Odra naszą szansą – wspólna inicjatywa nadodrzańskich samorządów.
×

Zapisz się do newslettera