Kamera on-line

Zabytkowa świątynia wraca do świetności

Powiat sfinansował część robót

Kościół p.w. św. Jadwigi w miejscowości Radoszowy w gminie Pawłowiczki odzyskuje swój dawny blask. Kędzierzyńskie starostwo dofinansowało kolejne roboty restauratorskie. Przypomnijmy, że w 2012 roku zdjęto płyty eternitowe, a świątynia wymagała pilnego zabezpieczenia. Udało się wymienić pokrycie południowej ściany nad głównym wejściem oraz stolarkę okienną. Budynek został dobrze odrestaurowany i przywrócono mu pierwotny estetyczny wygląd. Wykonane w tym roku prace są częścią całego zadania, którego realizacja trwa od 2009 roku. Do wyremontowania pozostał m.in. cokół kościoła, trzeba także zająć się konserwacją dachu i ścian.

Kościół w gminie Pawłowiczki to perełka architektury sakralnej, znajduje się w nim m.in. kamienna chrzcielnica, która ma ponad 500 lat. Główny ołtarz świątyni liczy 300 lat, a w krypcie pochowana jest babcia Josepha von Eichendorffa, znanego poety epoki romantyzmu, który urodził się w Łubowicach koło Raciborza. Dzwon, który zwołuje wiernych na nabożeństwo datowany jest na 1507 rok.

 - To najstarszy dzwon w naszym kościele. W czasie II wojny światowej do Rzeszy wywieziono dwa inne, które następnie przetopiono. Ten nadal jest w użyciu - mówi ksiądz Damian Cebulla, proboszcz parafii w miejscowości Radoszowy.

Powiat udziela dotacji podmiotom pod pewnymi warunkami, które określa ustawa o ochronie zabytków. Prawdopodobnie kolejne roboty ruszą w 2015 roku i uda się przywrócić ten cenny zabytek do dawnej świetności. 

Link: Posłuchaj w Radiu Opole

AL

kościół.jpeg

kościół1.jpeg

kościół2.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera