Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. na wykonanie dok. technicznej dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpitali.pdf (123,93KB)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDFOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpitali.pdf (179,94KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSIWZ PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpital.doc (1,93MB)

 

Odpowiedzi i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFOdpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpitali.pdf (351,60KB)

PDFOdpowiedzi i wyjaśnienia nr 2 do SIWZ PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpitali.pdf (310,21KB)

PDFOdpowiedzi i wyjaśnienia nr 3 do SIWZ PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpital.pdf (419,45KB)
 


 


 

 

×

Zapisz się do newslettera