Kamera on-line

Chemicy pod okiem naukowców

Owocne partnerstwo szkół

Zespół Szkół nr 3 w Sławięcicach stał się partnerem Uniwersytetu Opolskiego, a nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UO. Ich zadaniem było nastawienie miana kwasu solnego, aby potem przy jego pomocy oznaczyć zawartość wodorotlenku sodu i węglanu sodu. Przy okazji na miejscu usłyszeli, że uczelnia chętnie widziałaby ich w studenckim gronie.

Kilka miesięcy temu Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Porozumienie dotyczy kształcenia oraz objęcia patronatem przez Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Chemicznego klas o profilu chemicznym. Współpraca jest szeroka i obejmuje m.in. prowadzenie wykładów w siedzibie szkoły oraz zajęć laboratoryjnych dla uczniów.

- Nasi nauczyciele otrzymali wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a zainteresowani uczniowie pogłębiają swoją wiedzę poprzez bezpośrednią współpracę indywidualną z pracownikami i studentami Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – mówi Adam Kania, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.  

AL

chemicy1.jpeg

chemicy2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera