Kamera on-line

Małgorzata Tudaj starostą, a Józef Gisman wicestarostą powiatu

Nowi radni złożyli ślubowanie

Małgorzata Tudaj starostą, a Józef Gisman wicestarostą powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W skład zarządu weszli także: Jadwiga Mroczko, Dariusz Szymański oraz Rajmund Frischko. W takim pięcioosobowym składzie obradować będzie nowy zarząd powiatu w kolejnej kadencji.

Przewodniczącą Rady Powiatu została Danuta Wróbel, a wiceprzewodniczącymi: Henryk Chromik oraz Grzegorz Mankiewicz. Wszyscy to doświadczeni samorządowcy. Danuta Wróbel była już kiedyś przewodniczącą rady powiatu, a Grzegorz Mankiewicz do tej pory zasiadał w gronie radnych miejskich.

Kandydaturę Małgorzaty Tudaj na stanowisko starosty zaproponował radnym Dariusz Szymański.

- Jako starosta mocno zaangażowała się w uruchomienie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jest otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi, dużo czasu poświeciła poprawie sytuacji rodzin zastępczych. Uruchomiła wspólnie z NFZ punkt przyjmujący zlecenia na wyroby medyczne. Jako starosta angażowała się także w renowację zabytków. Udowodniła, że jest bardzo sprawnym organizatorem, mocno angażowała się w poprawę stanu infrastruktury drogowej w powiecie – mówił Szymański.  

Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, aby po raz kolejny powierzyć jej tę odpowiedzialną funkcję.

- Przed nami bardzo dużo pracy, czeka nas nowe rozdanie środków unijnych oraz rozwój informatyzacji w urzędzie, planujemy też kolejne wielomilionowe inwestycje – mówiła na gorąco starosta Małgorzata Tudaj.

- Przez ostatnie miesiące wspólnie zrealizowaliśmy wiele działań, uważam, że to będzie owocna kadencja – dodał wicestarosta Józef Gisman, który ponownie został wiceprzewodniczącym zarządu powiatu.

Radni podczas pierwszej w nowej kadencji sesji powiatowej złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali też pisemne potwierdzenia wyboru na stanowiska. Sędzia Maciej Bainczyk, który obecny był w sali obrad życzył, aby kolejne cztery lata były dla wszystkich czasem  wielu pozytywnych działań dla swoich mieszkańców, każdemu z osobna gratulował wyboru.

AL

Foto: Małgorzata Tudaj odbiera potwierdzenie wyboru z rąk sędziego Macieja Bainczyka.

Małgorzata Tudaj.jpeg

Józef Gisman.jpeg

Jadwiga Mroczko.jpeg

Dariusz Szymański.jpeg

Rajmund Frischko.jpeg

Jadwiga Kuźbida.jpeg

Paweł Masełko.jpeg

Tomasz Kandziora.jpeg

Nowi przewodniczący.jpeg

Wiesław Fąfara.jpeg

×

Zapisz się do newslettera