Kamera on-line

Spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Godz. 12.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Plac Wolności 1 (sala 12 - I piętro), sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich w latach 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty, regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępnie informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność organizacji pozarządowych (m.in. na wsparcie potencjału organizacji pozarządowych, dofinansowania na działania w obszarze: edukacji i szkoleń, aktywizacji społecznej, integracji, wsparcia biznesu oraz na innych obszarów działalności NGO ).

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową, tj. przygotowane w oparciu o projekty programów krajowych i regionalnych.

Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Szczegóły na stronie głównej powiatu.

×

Zapisz się do newslettera