Kamera on-line
Z powiatu

14 - 15 listopada 2018 r. ćwiczenie RENEGADE SAREX 18. Możliwe uruchomienie syren alarmowych - dźwięk modulowany, dźwięk ciągły, w okresach 3 minutowych.

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 2014 -

1. Chromik Henryk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

ChromikHenryk_m.jpeg

2. Fąfara Wiesław

WiesławFąfara_m.jpeg
3. Frischko Rajmund    FrischkoRajmund_m.jpeg
4. Gisman Józef   GismanJózef_mini.jpeg
5. Gładysz Jakub   Gładysz Jakub_m.png

6. Jankowska Bożena

BożenaJankowska_m.jpeg

7. Kandziora Tomasz

KandzioraTomasz_m2.jpeg

8. Krebs Andrzej

Puste zdjęcie_m.jpeg
9. Kuźbida Jadwiga JadwigaKuźbida_m.jpeg
10. Lachowicz Andrzej  AndrzejLachowicz_m.jpeg
11. Mankiewicz Grzegorz  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  Puste zdjęcie_m.jpeg
12. Masełko Paweł MasełkoPaweł_m.jpeg
13. Mroczko Jadwiga   MroczkoJadwiga_m.jpeg
14. Piasecki Marek PiaseckiMarek_m.jpeg
15. Smal Ireneusz  IreneuszSmal_m.jpeg
16. Szklarczyk Sebastian   Sebastian Szklarczyk_m.jpeg
17. Szymański Dariusz Puste zdjęcie_m.jpeg
18. Tudaj Małgorzata    TudajMałgorzata_mini.jpeg
19. Wantuła Tomasz Puste zdjęcie_m.jpeg
20. Wołowska Barbara   WołowskaBarbara_m.jpeg
21. Wróbel Danuta - Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego WróbelDanuta_m.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W Radzie Powiatu działa 5 Komisji problemowych:

1. KOMISJA REWIZYJNA

       Ireneusz Smal – Przewodniczący     
       Paweł Masełko - Zastępca Przewodniczącego
       Jakub Gładysz


2.KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

PDFDyżury przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w roku 2015.pdf

       Jadwiga Kuźbida – Przewodnicząca       
       Józef Gisman
       Tomasz Kandziora
       Marek Piasecki
       Sebastian Szklarczyk
       Dariusz Szymański
       Małgorzata Tudaj
       Tomasz Wantuła


3. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU

       Bożena Jankowska – Przewodnicząca            
       Józef Gisman
       Tomasz Kandziora
       Andrzej Krebs
       Jadwiga Kuźbida
       Andrzej Lachowicz
       Grzegorz Mankiewicz


4. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA

      Paweł Masełko - Przewodniczący                  
      Henryk Chromik
      Wiesław Fąfara
      Rajmund Frischko
      Bożena Jankowska
      Ireneusz Smal
      Sebastian Szklarczyk
      Barbara Wołowska  


5. KOMISJA BUDŻETU

     Barbara Wołowska - Przewodnicząca
     Jakub Gładysz
     Andrzej Krebs
     Andrzej Lachowicz
    Grzegorz Mankiewicz
    Jadwiga Mroczko
    Sebastian Szklarczyk
    Małgorzata Tudaj