Kamera on-line

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 2018 - 2023

00 Wróbel.jpeg

Danuta Wróbel
Przewodnicząca
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

01.Chromik.jpeg Henryk Chromik
02.Gisman.jpeg Józef Gisman

Jahn.jpeg

Piotr Jahn
04 Krebs.jpeg Andrzej Krebs
05.Kuźbida.jpeg Jadwiga Kuźbida
06.Lachowicz.jpeg Andrzej Lachowicz

 

 

 

Bożena Łotecka
08.Masełko.jpeg Paweł Masełko
09.Mroczko.jpeg Jadwiga Mroczko
Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 

 

 

Rafał Olejnik

11.Pałys.jpeg

Jerzy Pałys

12.Parys.jpeg

Alojzy Parys
13.Smal.jpeg Ireneusz Smal
14 Szklarczyk.jpeg Sebastian Szklarczyk
15 Szymański.jpeg Dariusz Szymański
Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
starosta.jpeg Małgorzata Tudaj
17.Wantuła.jpeg Tomasz Wantuła

 

 

 

Stanisław Węgrzyn

 

 

 

Marian Wojciechowski
20 Wołowska.jpeg Barbara Wołowska

 

W Radzie Powiatu działa 6 Komisji problemowych:

1. KOMISJA REWIZYJNA

 • Ireneusz Smal – Przewodniczący     
 • Jadwiga Kuźbida - Zastępca Przewodniczącego
 • Henryk  Chromik
 • Jerzy Pałys

2. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 • Alojzy Parys- Przewodniczący
 • Dariusz Szymański
 • Jerzy Pałys

3.KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 • Jadwiga Kuźbida – Przewodnicząca
 • Bożena Łotecka
 • Rafał Olejnik
 • Sebastian Szklarczyk
 • Dariusz Szymański
 • Małgorzata Tudaj
 • Tomasz Wantuła


4. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU

 • Bożena Łotecka – Przewodnicząca           
 • Józef Gisman
 • Piotr Jahn
 • Andrzej Krebs
 • Andrzej Lachowicz
 • Paweł Masełko
 • Barbara Wołowska


5. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA

 • Piotr Jahn - Przewodniczący                   
 • Henryk Chromik
 • Jerzy Pałys
 • Alojzy Parys
 • Ireneusz Smal
 • Sebastian Szklarczyk
 • Stanisław Węgrzyn  


6. KOMISJA BUDŻETU

 • Barbara Wołowska - Przewodnicząca                
 • Andrzej Krebs
 • Andrzej Lachowicz
 • Jadwiga Mroczko
 • Sebastian Szklarczyk
 • Małgorzata Tudaj
 • Marian Wojciechowski

 

 

×

Zapisz się do newslettera