Kamera on-line

Kształcenie dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

 

Reforma kształcenia zawodowego, która weszła 1 IX 2012 r.  stworzyła nowe możliwości  w zakresie kształcenia osób dorosłych.

 

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom lokalnego rynku pracy, Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących  w K- Koźlu, przygotował kolejną ofertę dla osób, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje  zawodowe i średnie wykształcenie ogólne.

 

We wrześniu 2013 r. rozpoczął się kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie elektryk  w zakresie kwalifikacji E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kurs obejmuje 520 godzin zajęć teoretycznych zawodowych i praktycznych. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, słuchacz otrzyma świadectwo kwalifikacyjne z zakresu w/w kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w pracowniach ZSTiO oraz w nowej pracowni elektrycznej w CKPiU w K-Koźlu, która powstała dzięki środkom z UE i  Powiatu K- Kozielskiego.

Obecnie prowadzone są jeszcze dwa inne kursy kwalifikacyjne ( rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. ): M.19  Użytkowanie obrabiarek skrawających i M.12  Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.  Pierwsi słuchacze w styczniu 2014 r. przystąpią do egzaminów.

 

Ponadto, we wrześniu 2013 r., w ZSTiO rozpoczęły się również zajęcia w Liceum dla Dorosłych, które uchwałą  z 30 VIII 2012 r. powołała Rada Powiatu K- Kozielskiego. Z tej formy kształcenia skorzystali przede wszystkim absolwenci ZSZ.

×

Zapisz się do newslettera