Kamera on-line

Samorząd na piątkę!

Powiat w gronie najlepszych w kraju

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski laureatem ogólnopolskiego rankingu Związku Powiatów Polskich. 4 stycznia podsumowano edycję za 2014 rok. Nasz powiat ostatecznie zajął piąte miejsce w kraju i jest obok powiatu kluczborskiego jedynym samorządem z Opolszczyzny, który znalazł się w opublikowanej najlepszej piętnastce w Polsce. Z całej pierwszej piątki kędzierzyńskiemu starostwu przyznano największą ilość punktów za inwestycje przeprowadzone w minionym roku. To pierwsza tak wysoka ocena samorządu powiatowego w rankingu ZPP.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Trwa przez cały rok. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Jak podaje Związek Powiatów Polskich samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego rankingu.

Honorowy patronat nad rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas tegorocznej edycji Kongresu Regionów.

Więcej na www.zpp.pl

Oprac. AL

Laureat rankingu jpg.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera