Kamera on-line

Kolejna edycja konkursu o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Już po raz ósmy otwarto konkurs o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, przeznaczony dla młodych ludzi, realizujących projekty ułatwiające porozumienie między obywatelami krajów europejskich. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2015 roku.

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży to projekt organizowany wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat.

Do konkursu zgłaszane są projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na skalę europejską.

Nagrody

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 euro. Trzy zwycięskie projekty zostaną nagrodzone sumami 5 000, 3 000 oraz 2 000 euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy nominowani do nagrody przez narodowe jury będą zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie w maju 2015.

Wybór laureatów

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie, narodowe jury złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju wybierają 28 najlepszych projektów - po jednym z każdego państwa członkowskiego.

W drugiej fazie, europejskie jury składające się z przewodniczącego i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech finalistów.

Kalendarium

 •Uruchomienie konkursu oraz aplikacji online: 2 grudnia

•Termin końcowy składania wniosków: 2 lutego 2015

•Wybór 28 projektów przez jury krajowe: 13 marca 2015

•Wybór trzech zwycięskich projektów przez jury europejskie: 23 kwietnia 2015

• Wręczenie nagród w Akwizgranie: 12 maja 2015

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20141211AVI00912/html/Nowa-edycja-Nagrody-im.-Karola-Wielkiego-dla-M%C5%82odzie%C5%BCy

×

Zapisz się do newslettera