Kamera on-line

Rzecznik Prasowy G

Adam Lecibil - Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

tel. (77) 405 27 43 ( pokój nr. 34, II piętro )

e-mail: 


Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Informacje dla mediów


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 74/326/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2016 r.:

 

Rzecznik Prasowy (RZ)

§ 30. 1. Rzecznik Prasowy podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.

2. Do podstawowych zadań Rzecznika Prasowego należy w szczególności:

 1. Współpraca z mediami w zakresie pozyskiwania informacji o działalności starostwa powiatowego.
 2. Organizacja spotkań kierownictwa urzędu z przedstawicielami mediów, konferencje prasowe.
 3. Promocja medialna wszystkich jednostek podlegających starostwu, np. szkół ponadgimnazjalnych, SP ZOZ.
 4. Przygotowywanie informacji z bieżących wydarzeń i przesyłanie ich do redakcji lokalnych, wojewódzkich oraz krajowych mediów.
 5. Przygotowywanie i obróbka zdjęć, filmów oraz dźwięków na potrzeby starostwa i mediów.
 6. Obsługa portali społecznościowych starostwa powiatowego.
 7. Analiza materiałów medialnych dotyczących starostwa.
 8. Przygotowywanie kalendarza wydarzeń starostwa.
 9. Prowadzenie, promocja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych starostwa.
 10. Przygotowywanie materiałów medialnych w prasie, radio i telewizji.
 11. Wprowadzanie nowych rozwiązań medialnych poszerzających zakres odbiorców informacji.
 12. Zamieszczanie relacji na stronie internetowej starostwa powiatowego.
 13. Bieżąca współpraca z mediami w zakresie wszelkich wydarzeń organizowanych przez poszczególne redakcje, plebiscyty, konkursy samorządowe.
 14. Utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach.
 15. Reprezentowanie starostwa w środkach masowego przekazu, reagowanie na krytykę medialną.
 16. Opracowywanie media - planu.
 17. Obsługa Rady Powiatu w zakresie informacyjnym, fotograficznym i dźwiękowym.
 18. Archiwizacja materiałów informacyjnych dotyczących powiatu.
 19. Zarządzanie informacjami w warunkach kryzysowych.
 20. Udzielanie odpowiedzi mediom w trybie dostępu do informacji publicznej.
 21. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych podejmowanych przez urząd w zakresie informacyjnym.
 22. Komentowanie bieżących działań urzędu w mediach.

 

×

Zapisz się do newslettera