Kamera on-line

Zostań członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do 18 lutego potrwa nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Kandydatów zgłaszać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wśród wymogów znajdziemy minimum trzyletnie doświadczenie kandydata w działalności w organizacji pozarządowej, znajomość problemów, potrzeb i specyfiki działania organizacji pozarządowych opisanej przez kandydata w liście zgłoszeniowym.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów strategii rozwoju powiatu, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Starostwo czeka na pięciu kandydatów, pozostałych pięciu członków będą stanowili przedstawiciele zarządu oraz rady powiatu.

Link: Szczegóły na BiP

 

×

Zapisz się do newslettera