Kamera on-line

Wyższy dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli

Podczas wtorkowego (03.02) posiedzenia Zarządu Powiatu zaakceptowano nowy regulamin wynagradzania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Do 80 zł ma wzrosnąć dodatek funkcyjny dla wychowawców klas, a w przyszłym roku do 130 zł. Obecnie wychowawcy otrzymują 65 zł.

Podczas zarządu zaproponowano, aby od 2016 roku dodatek ten wynosił 130 zł – mówi Aurelia Stępień, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu.

Kwota 130 zł została przez zarząd zaakceptowana, a wcześniej przedyskutowana na komisji edukacji i promocji powiatu. Nowy regulamin będzie teraz uzgadniany ze związkami zawodowymi.  

- Jeśli związki przychylą się do zaproponowanych zmian, wówczas wyższy dodatek wszedłby w życie już od marca, z wyrównaniem od stycznia tego roku – dodaje dyrektor Stępień.

AL

rada powiatu.jpeg

×

Zapisz się do newslettera