Kamera on-line

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dok. tech. dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali

Poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN Wykonanie dokumentacji technicznej dla dwóch szpitali.pdf (455,10KB)
 

Unia1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera