Kamera on-line

„Siła powiatów jest ogromna”. Zgromadzenie Ogólne ZPP

Samorządowcy z całego kraju wzięli udział w XVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia posła Piotra Zgorzelskiego, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego.

 - Nie ma skuteczniejszej i bardziej kompetentnej organizacji samorządowej jak Związek Powiatów Polskich. Powiaty miały najbardziej kompetentny zespół ekspertów, który prezentował stanowiska Związku w parlamenciemówił Zgorzelski, który podziękował za ogromne zaangażowanie tej organizacji w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz za to, że członkami Związku jest tak znacząca liczba powiatów. – To powoduje, że siła tej organizacji w podejmowaniu działań na rzecz samorządów lokalnych jest ogromna – zaznaczył.

Podczas obrad nasz powiat reprezentowała starosta Małgorzata Tudaj. Powołano prezydium oraz komisję mandatową i skrutacyjną. Prezes zarządu Marek Tramś (starosta polkowicki) przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w 2014 roku. Delegacji przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.

Na posiedzenie, które odbyło się w Ossie przybył również Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji.

- Nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego samorządu – mówił Halicki, który podziękował za 25 lat samorządności, podkreślając jednocześnie, że czas ten prowokuje do refleksji, a w konsekwencji do dalszych prac w komisjach. Zadeklarował również dobrą współpracę z samorządem i dodał, że resort administracji zamierza ustanowić odznaczenie dla samorządowców, którym będzie order o statusie odznaczenia państwowego.

Nowym prezesem Związku Powiatów Polskich został Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Doświadczenie zawodowe, doskonała znajomość zagadnień samorządowych, otwartość na ludzkie problemy, komunikatywność to podstawowe cechy charakteryzujące nowego Prezesa Zarządu ZPP. Z województwa opolskiego do zarządu wszedł także Józef Kozina, starosta głubczycki. Z kolei Józef Swaczyna (starosta strzelecki) został przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Przypomnijmy, że w prestiżowym rankingu Związku Powiatów Polskich powiat kędzierzyńsko-kozielski został piątym najlepszym powiatem w kraju, z całej piątki jedynym z województwa opolskiego.

AL

zpp1.jpeg

zpp2.jpeg

zpp3.jpeg

 


 

×

Zapisz się do newslettera