Kamera on-line

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Godz. 10.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski w Opolu.

18 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Celem spotkania będzie wypracowanie harmonogramu prac nad założeniami projektu. Zostaną też przedstawione możliwości wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×

Zapisz się do newslettera