Kamera on-line

Ryzyko przekroczenia poziomu pyłu PM 2,5

 

 

KOMUNIKAT 2/PD/2016 z dnia 18.03.2016 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5[1] w roku 2016.

 

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

 

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.

 

[1]  25 mg/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)

 

PDFKOMUNIKAT 2PD2016 z dnia 18 03 2016 r.pdf (65,39KB)

 

×

Zapisz się do newslettera