Kamera on-line

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST ORAZ PRZEDSTAWICIELI NGO's Z TERENU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W związku z realizacją projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST z terenu województwa opolskiego, współpracujących z organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantów organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące wdrażania nowych form współpracy pomiędzy JST i NGO's.

Szkolenie w ramach projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs
(Działanie 5.4.2 PO KL)


Termin: 24.02.2015 r. (wtorek), godz. 9.00 – 15.00
Miejsce: Kędzierzyn-Koźle, Hotel Hugo, ul. Orkana 14
Szkolenie bezpłatne
Liczba miejsc ograniczona


Celem szkolenia
jest przekazanie przedstawicielom JST i NGO's  korzyści jakie przynosi stosowanie standardów wypracowanych w trakcie projektu oraz zachęcenie do realnej współpracy i stosowania zasad partnerstwa we wspólnej realizacji działań z organizacjami pozarządowymi.

Program
1. Współpraca JST z NGO  w nowym okresie finansowania 2014-2020.
2. Co pomaga, a co przeszkadza w dobrej współpracy JST z NGO?
3. Płaszczyzny współpracy z organizacjami pozarządowymi?
4. O jakie formy można rozszerzyć współpracę z NGO (na przykładzie nowych form przyjętych uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego)?
5. Jak tworzyć program współpracy, aby był żywym dokumentem dla JST i NGO?
6. Co pomaga w aktywizacji lokalnych organizacji pozarządowych?
7. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:
Waldemar Weihs - Działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem Jowisz, przekształconym w 2004 r. w Fundację Merkury. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych. Inicjator i twórca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz koalicji i związków organizacji na Dolnym Śląsku. Pełni funkcje prezesa Fundacji Merkury i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony catering i materiały szkoleniowe.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje data dostarczenia wypełnionych aplikacji do biura Partnera projektu. Prosimy o kontakt w celu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych.

Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

Osoby do kontaktu: Radosław Krul, Tomasz Nawara

Telefon: 77 453 68 25, e-mail:


Miejsce szkolenia: Kędzierzyn-Koźle
Czas trwania szkolenia: 9.00-15.00
Termin: 24.02.2015 r.

×

Zapisz się do newslettera