Kamera on-line

Gdzie do szkoły? Sprawdź najnowszą ofertę ponadgimnazjalną

Liceum, technikum, a może szkoła zawodowa? Gimnazjaliści i ich rodzice stoją przed decyzją, w jakiej szkole kontynuować naukę. Powiat po raz kolejny opracował przydatny poradnik ponadgimnazjalny, a w nim najnowszą ofertę kształcenia na rok szkolny 2015/2016. Nowe wymagania rynku pracy niosą za sobą potrzebę większej niż dotychczas elastyczności młodych ludzi. Placówki wciąż dopasowują się do nowych realiów, oferując ciekawe kierunku kształcenia, wiele dodatkowych zajęć i możliwość nauki w nowoczesnych pracowniach. Do tego wszystkie współpracują z przedsiębiorcami i stale podnoszą jakość nauczania.  

Tegoroczni absolwenci gimnazjów będą mogli kontynuować naukę w trzech typach szkół: trzyletniej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym oraz czteroletnim technikum.

Podjęcie kształcenia w liceum ogólnokształcącym powinno być powiązane z posiadaniem aspiracji dalszej nauki. Jest to typ szkoły dla osób, które wybierają zawód dostępny dopiero na studiach wyższych (lekarz, prawnik, psycholog, dziennikarz itp.). Ten typ szkoły polecany może być także osobom, które mają dobre oceny, jednak w momencie kończenia gimnazjum nie wiedzą jeszcze czym chciałyby się zająć w przyszłości. Wybór liceum daje im bowiem dodatkowe trzy lata na podjęcie decyzji, co do wyboru przyszłego zawodu.

W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, obejmuje ono ponad 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego lub podczas zajęć warsztatowych.  

W technikach natomiast liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne. W trakcie nauki w technikum, poza praktyczną nauką zawodu, uczniowie odbywają dodatkowo praktyki zawodowe organizowane przede wszystkim u pracodawców.

Szczegóły oraz dostępne kierunki nauczania w szkołach prowadzonych przez powiat, znajdziemy w najnowszym poradniku na www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl w dziale oświata.

AL

oferta.jpeg

×

Zapisz się do newslettera